Diller

COVID-19 Pandemisi Dolayısıyla Alınan Önlemler

COVID-19 pandemisi dolayısıyla Yükseköğretim kurumlarında eğitime 16.03.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) hafta ara verilmiştir. Bu kapsamda Üniversitemiz salgın ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek adına aşağıdaki kararları almıştır.

1- COVID-19 salgınıyla etkin bir şekilde mücadele edebilmek maksadıyla, Üniversitemiz Hastanesi/Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç yıllık izinler durdurulmasına, diğer birimlerde 60 yaş ve üzerinde bulunanlar, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, kanser hastaları, organ nakli olanların 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına, diğer sağlık sorunları olan akademik ve idari personelin taleplerinin Rektörlük tarafından değerlendirilmesine,

2- Yurtdışında bulunan akademik ve idari personelin yurda dönüş tarihlerinden itibaren 14 gün evde tecrid oldukları sürede izinli sayılmalarına,

3- Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine; zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Üniversite Yönetim Kurulu kararı ekinde, 12 Mart 2020 tarih ve 2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge uyarınca değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

4- Üniversitemiz eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,

5- Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencilerin de bu kapsamda değerlendirilmesine,

6- Öğrencilerin (Türk ve yabancı uyruklu) yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ile beraber başkaca sorunlar yaşayabilecekleri hususunda üniversitemizce bilgilendirileceğine,

7- Mevlana veya Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup yurda dönen öğrencilerin ders intibakları hususunda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin üniversitemizce alınmasına,

8- Tıp Fakültesindeki intörn öğrencilerinin, mezuniyet sürelerini etkileyemeyeceği şekilde 16.03.2020 tarihinden itibaren 2 (iki) hafta izinli sayılmalarına, 

9- Gündüz Bakımevi ve Kütüphanelerin 16.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak kapatılmasına,

10- Üniversitemizde, kongre, konferans, sempozyum, çalıştay vb. her türlü tüm sosyal ve bilimsel nitelikteki etkinliklerin ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,

11- Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabaka vb. önceden planlanmış olanlar dahil tüm üniversitenin bilgisi ve iznine tabi tüm yurt dışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,

12- Tüm öğrencilerin (Türk ve yabancı uyruklu) yurt dışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal edileceği döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başkaca sorun yaşayabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerine karar verilmiştir.