Languages

Ders Listesi

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ

 

I. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EGT01

Eğitime Giriş

2

0

2

3

EGT03

Eğitim Sosyolojisi

2

0

2

3

AİT109

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarih1 

2

0

2

3

YDİ107

Yabancı Dil 1

2

0

2

3

GK1

Türk Dili 1

3

0

3

5

GK2

Bilişim Teknolojileri

3

0

3

5

İNÖ110

Okuma Becerileri 1

2

0

3

2

İNÖ111

Yazma Becerileri 1

2

0

3

2

İNÖ112

Dinleme ve Sesletim 1

2

0

2

2

İNÖ113

Sözlü İletişim Becerileri 1

2

0

2

2

 

TOPLAM SAAT

22

0

22

30

 

II. YARIYIL

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EGT02

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

3

EGT04

Eğitim Felsefesi

2

0

2

3

AİT110

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarih 2

2

0

2

3

YDİ108

Yabancı Dil 2

2

0

2

3

GK3

Türk Dili 2

3

0

3

5

İNÖ120

Okuma Becerileri 2

2

0

3

2

İNÖ121

Yazma Becerileri 2

2

0

3

3

İNÖ122

Dinleme ve Sesletim 2

2

0

3

3

İNÖ123

Sözlü İletişim Becerileri 2

2

0

2

3

İNÖ124

İngilizcenin Yapısı

2

 

.i

2

 

TOPLAM SAAT

21

0

21

30

 

III. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EGT05

Öğretim Teknolojileri

2

0

2

3

EGT07

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

3

EGTS

Seçmeli 1

2

0

2

4

GKS

Seçmeli 1

2

0

2

3

İNÖS

Seçmeli 1

2

0

2

4

İNÖ230

İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

2

0

2

3

İNÖ231

İngiliz Edebiyatı 1

2

0

2

4

İNÖ232

Dilbilim 1

2

0

2

3

İNÖ233

Eleştirel Okuma ve Yazma

2

0

2

3

 

TOPLAM

18

0

18

30

 

IV. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EGT06

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

3

EGT08

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

EGTS

Seçmeli 2

2

0

2

4

GKS

Seçmeli 2

2

0

2

3

İNÖS

Seçmeli 2

2

0

2

4

İNÖ240

İngilizce Öğretim Programları

2

0

2

3

İNÖ241

İngiliz Edebiyatı 2

2

0

3

4

İNÖ242

Dilbilim 2

2

0

2

3

İNÖ243

Dil Edinimi

2

0

2

3

 

TOPLAM

18

0

18

30

 

V. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EGT11

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

EGT12

Eğitimde Ahlak ve Etik

2

0

2

3

EGTS

Seçmeli 3

2

0

2

4

GKS

Seçmeli 3

2

0

2

3

İNÖS

Seçmeli 3

2

0

2

4

İNÖ350

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1

3

0

3

5

İNÖ351

İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 1

3

0

3

5

İNÖ352

Dil ve Edebiyat Öğretimi 1

2

0

2

3

 

TOPLAM SAAT

18

0

18

30

 

VI. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EGT10

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

3

EGT09

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

3

EGTS

Seçmeli 4

2

0

2

4

GKS

Seçmeli 4

2

0

2

3

İNÖS

Seçmeli 4

2

0

2

4

İNÖ360

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2

3

0

3

5

İNÖ361

İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 2

3

0

3

5

İNÖ362

Dil ve Edebiyat Öğretimi 2

2

0

2

3

 

TOPLAM SAAT

18

0

18

30

 

VII. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EGT15

Öğretmenlik Uygulaması 1

2

6

5

12

EGT14

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

2

0

2

3

EGTS

Seçmeli 5

2

0

2

4

İNÖS

Seçmeli 5

2

0

2

4

GKS

Seçmeli 6

1

2

2

3

İNÖ470

İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme

3

0

2

4

İNÖ471

Çeviri

3

0

2

3

 

TOPLAM SAAT

15

8

19

30

 

VIII. YARIYIL

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

EGT16

Öğretmenlik Uygulaması 2

2

6

5

12

EGT13

Okullarda Rehberlik

2

0

2

3

EGTS

Seçmeli 6

2

0

2

4

İNÖS

Seçmeli 6

2

0

2

4

İNÖ480

İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama

3

0

3

4

 

TOPLAM SAAT

11

6

14

30

 

 

Genel Toplam

T

U

K

AKTS

Saat

Yüzde

Meslek Bilgisi

44

12

50

91

56

34

Genel Kültür

26

2

27

42

28

18

Alan Eğitimi

71

0

71

107

71

48

TOPLAM

141

14

148

240

155

100

 

 

ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLERİ

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

İNÖS01

Dil ve Toplum

2

0

2

4

İNÖS02

Dünya İngilizceleri ve Kültür

2

0

2

4

İNÖS03

Edimbilimi ve Dil Öğretimi

2

0

2

4

İNÖS04

İngilizce Ders Kitabı İncelemesi

2

0

2

4

İNÖS05

İngilizce Öğretiminde Drama

2

0

2

4

İNÖS06

İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı

2

0

2

4

İNÖS07

İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

2

0

2

4

İNÖS08

İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi

2

0

2

4

İNÖS09

Kitle İletişiminde İngilizce

2

0

2

4

İNÖS10

Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi

2

0

2

4

İNÖS11

Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi

2

0

2

4

İNÖS12

Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi

2

0

2

4

İNÖS13

Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi

2

0

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri (Seçmeli)

 

T

U

K

AKTS

EGTS01 Açık ve Uzaktan Öğrenme

2

0

2

4

EGTS02 Çocuk Psikolojisi

2

0

2

4

EGTS03 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

2

0

2

4

EGTS04 Eğitim Hukuku

2

0

2

4

EGTS05 Eğitim Antropolojisi

2

0

2

4

EGTS06 Eğitim Tarihi

2

0

2

4

EGTS07 Eğitimde Drama

2

0

2

4

EGTS08 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

2

0

2

4

EGTS09 Eğitimde Program Geliştirme

2

0

2

4

EGTS10 Eğitimde Proje Hazırlama

2

0

2

4

EGTS11 Eleştirel ve Analitik Düşünme

2

0

2

4

EGTS12 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

2

0

2

4

EGTS13 Kapsayıcı Eğitim

2

0

2

4

EGTS14 Karakter ve Değer Eğitimi

2

0

2

4

EGTS15 Karşılaştırmalı Eğitim

2

0

2

4

EGTS16 Mikro Öğretim

2

0

2

4

EGTS17 Müze Eğitimi

2

0

2

4

EGTS18 Okul Dışı Öğrenme Ortamları

2

0

2

4

EGTS19 Öğrenme Güçlüğü

2

0

2

4

EGTS20 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama

2

0

2

4

EGTS21 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

2

0

2

4

EGTS22 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

2

0

2

4

GENEL KÜLTÜR DERSLERİ (SEÇMELİ)

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

GKS01

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

2

0

2

3

GKS02

Beslenme ve Sağlık

2

0

2

3

GKS03

Bilim Tarihi ve Felsefesi

2

0

2

3

GKS04

Bilim ve Araştırma Etiği

2

0

2

3

GKS05

Ekonomi ve Girişimcilik

2

0

2

3

GKS06

Geleneksel Türk El Sanatları

2

0

2

3

GKS07

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

2

0

2

3

GKS08

İnsan İlişkileri ve İletişim

2

0

2

3

GKS09

Kariyer Planlama ve Geliştirme

2

0

2

3

GKS10

Kültür ve Dil

2

0

2

3

GKS11

Medya Okuryazarlığı

2

0

2

3

GKS12

Mesleki İngilizce

2

0

2

3

GKS13

Sanat ve Estetik

2

0

2

3

GKS14

Türk Halk Oyunları

2

0

2

3

GKS15

Türk İşaret Dili

2

0

2

3

GKS16

Türk Kültür Coğrafyası

2

0

2

3

GKS17

Türk Musikisi

2

0

2

3

GKS18

Türk Sanatı Tarihi

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word Belgesi Halinde İndirmek İçin Tıklayın